Vad är psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa, den osynliga sjukdomen

De flesta kan relatera till en fysisk åkomma och det lidande som det medför. Men vad händer när det inte syns utanpå? Detta blogginlägg kommer handla om psykisk ohälsa och mina tankar om varför det fortfarande är tabu. Jag hade inte någon erfarenhet av det innan jag själv blev drabbad och jag vet hur svårt det är för gemene man att greppa denna typ av ohälsa. 

Psykisk ohälsa ökar

Vad är psykisk ohälsa?Men låt oss börja såhär, finns det någon som har missat att allt fler mår sämre och sämre i dagens samhälle? Att allt fler blir utbrända, har svårt att sova, blir deprimerade och går på mediciner? Det pratas om det på nyheterna, i dagstidningarna, på sociala medier och i fikarummen på arbetsplatserna. Det har till och med börjat visa sig i statistiken, bland annat är stress och utmattningsdepression den största anledningen till sjukskrivning idag. Detta är en trend som måste brytas och sättas stopp för och ett sätt är att prata om det. För psykisk ohälsa är inget som syns på utsidan, det är den nya osynliga folksjukdomen som alla hört om men få vet hur de ska hantera. Därav alla kommentarer som ”ryck upp dig” eller ”tänk positivt”. Nedan ska jag försöka ge er läsare en bild av vad psykisk ohälsa är och vad det kan innebära för individen. 

Olika sorters psykisk ohälsa

Det finns många olika typer av psykisk ohälsa, från depression till ADHD. När vi generellt pratar om psykisk ohälsa i samhället syftar vi ofta på dem som lider av psykiska besvär så som utmattning, depression, nedstämdhet, ångest eller oro. Tillstånd som kan verka ganska lättsamma om man jämför med tunga psykiatriska diagnoser som bipolaritet, men som faktiskt kan orsaka långt mer lidande för personen i vardagen. Oftast på grund av att många inte söker hjälp för sitt mående eller väntar så länge att de hinner bli väldigt dåliga innan de får hjälp. Det ligger lite i vår kultur, att bita ihop och inte gnälla.

Anledningarna till att den psykiska ohälsan ökar är många, rent generellt skulle jag säga att det är en större press idag även om det givetvis är många andra faktorer som spelar in.  Pressen kryper allt längre ned i åldrarna, små barn uppvisar stressymptom och tonåringar går in i väggen. Med en ny värld byggd på sociala medier som ständigt pockar på uppmärksamhet, vare sig man är barn eller vuxen, bidrar till svårigheten att slappna av. Dessutom jämför man sig själv med andra och tror att alla har så perfekta liv, när det i verkligheten inte är så. Detta ger upphov till ångest och oro som för många blir permanenta inslag i vardagen.  

Tabu?

Tyvärr förknippas psykisk ohälsa fortfarande mycket med tabu. Nedanstående punkter tror jag bidrar till att det fortfarande råder en viss negativ attityd gentemot oss som lider av denna typ av ohälsa.

•Psykisk ohälsa förknippas fortfarande med mentalsjukdomar eller det man inom psykiatrin benämner som psykiatriska diagnoser. Tyvärr har det historiskt sett varit ett stigma, något som verkar svårt att få bort.

•Effektivitet, snabbhet och produktivitet är det som belönas och pressen är stor på att leverera. Oavsett om det är på arbetsplatsen eller i hemmet. Pressen i sig är förknippad med mycket skuld och skam. Vad händer om man inte klarar det?

•Psykisk ohälsa är osynligt, det gör det så mycket svårare för omgivningen att upptäcka och så mycket lättare för den som är drabbad att kamouflera! Många vågar inte fråga och de som är drabbade vågar inte prata om det med risk för att låta ”gnälliga”. 

Vill man som jag bidra till ett öppnare samhälle, där psykisk ohälsa inte är något konstigt, är det viktigt att vi vågar prata om det! Vågar öppna oss och hitta stöd hos andra som går igenom samma sak. Jag hoppas du som läsare är en del av den förändringen, våga prata NU.